reklamační řád

  1. Zboží, které vykazuje vadu je možné reklamovat.

  2. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné, neprané a je-li to možné, v původním obalu. 

  3. Na všechny produkty je poskytována záruka 24 měsíců. Začíná běžet dnem převzetí. Záruka se vztahuje na vady, které má zboží při převzetí nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Naopak se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným a nešetrným zacházením či mechanickým poškozením. Proto, prosím, respektujte prací a ošetřovací symboly uvedené na etiketě. 

  4. Před odesláním zboží na reklamaci nás kontaktujte - vše individuálně domluvíme.

  5. Po vzájemné dohodě budeme reklamaci řešit formou:

  • výměna za nové zboží,
  • oprava zboží,
  • přiměřená sleva z kupní ceny,
  • odstoupení od smlouvy.

    6.       V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět.

    7.       V případě, že výrobek chcete vrátit, je možné tak učinit do 14 dnů od jeho převzetí. V případě vrácení nám napište na naší mailovou adresu a výrobek odešlete. Náklady spojené s přepravou vráceného výrobku od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Částka za vrácené zboží bude vrácena nejpozději do 14-ti dnů od doručení zboží.

    8.       Pro více info viz Obchodní podmínky - V. Odstoupení od smlouvy, VI. Práva z vadného plnění.