Příloha č.1: Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Jméno a příjmení kupující/ho:

Adresa:

Telefon a e-mail:

Jméno a příjmení prodávající: Marianna Šupolíková

IČ prodávajícího: 07355823

Adresa prodávajícího: Poříčí 343/29, Brno 639 00


V ..................... dne .........

Věc: Odstoupení od kupní smlouvy

Dobrý den,

dne............... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.bodycko.cz uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo zboží ..................... Zboží jsem převzal/a dne ............ od pracovníka dopravní společnosti/ na výdejním místě ........................... Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl/a jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny, včetně nákladů na poštovné ve výši ..................,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č. ........................... nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

..............................................

(podpis)

Přílohy: Kopie kupního dokladu